Tid / hastighets-diagram
Her kan du se hvor mye (lite) du egentlig sparer
i tid ved å øke hastigheten når du kjører bil -


Tid / hastighetsfunksjonen danner en kurve som, etter som hastigheten øker,  nærmer seg X-
aksen (den horisontale aksen) og går mot uendeligheten - dvs. den vil aldri komme til å berøre
X-aksen. Eller for å si det på en annen måte - tiden vil aldri bli 0.
Av denne funksjonen kan vi enkelt lese ut hvor mye (eller ved større hastigheter- lite) du egentlig
sparer ved å øke hastigheten.
Ved litt enkel subtraksjon finner vi at :
Ved å øke hastigheten fra 60 til 70 km/t sparer du 1,43  minutter pr. mil - dvs. 85 sekunder
Ved å øke hastigheten fra 60 til 80 km/t sparer du 2,50  minutter pr. mil - dvs. 150 sekunder
Ved å øke hastigheten fra 80 til 90 km/t sparer du 0,84  minutter pr. mil - dvs. 50 sekunder
Ved å øke hastigheten fra 90 til 100 km/t sparer du 0,66  minutter pr. mil - dvs. 40 sekunder
Ved å øke hastigheten fra 100 til 120 km/t sparer du 0,45  minutter pr. mil - dvs. 27 sekunder
Ved å øke hastigheten fra 120 til 140 km/t sparer du 0,33  minutter pr. mil - dvs. 20 sekunder
                                                                         o.s.v. 
  Og da er egentlig spørsmålet : Er det noen vits i å bryte fartsgrensene - ? Tenk litt over det - !